Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studie Slang a argot ve školní praxi

V posledním čísle časopisu Český jazyk a literatura vyšla studie dr. Lucie Radkové nazvaná Slang a argot ve školní praxi.

Napsat komentář