Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nový grant SGS Vytváření reality prostřednictvím jazyka

Vytváření reality prostřednictvím jazyka – kvalitativní analýza novočeských textů SGS (2018–2019), SGS02/FF/2018–2019 Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Kristýna Bílková, Zuzana Kaňáková, Tereza Klemensová, Agata Rupińska, Tinglin Sun Dvouletý projekt si klade za cíl popsat na základě analýzy vybraných textů postupy, způsoby a prostředky, jimiž jazyk konstruuje realitu (ve smyslu ‘hra na autenticitu’). Projekt se zaměřuje na dvě témata: 1) konstrukt staré češtiny v umělecké literatuře, filmu a marketingových textech, 2) tematizace proprií v různých typech textů (viz podrobněji níže), zabývá jazykem jako prostředkem tvořícím realitu ve specifických komunikačních situacích. Jeho jedinečnost spočívá nejen v zaměření na originální a v české lingvistice dosud opomíjená témata, ale tkví rovněž v důrazu na pestrost analyzovaných textů z hlediska žánrů (román, cestopis, marketingové texty, politické projevy). Cílem projektu v obou částech (konstrukt staré češtiny, tematizace proprií) je tedy především ‘mapování terénu’ (teoretické studie) opírající se o řešení konkrétních výzkumných témat (případové studie vycházející z analýzy materiálu).