Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

OPRAVNÝ TEST – Úvod do slavistiky

Opravný test z předmětu Úvod do slavistiky (2. ročník)

se koná v pátek 25. 5. od 10.50 v učebně E206.

Sledujte prosím informace na Portálu OU, z důvodu stavebních úprav budovy může dojít ke změně učebny.