Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Článek našich kolegů o kontextové specifičnosti vyšel v Journal of Quantitative Linguistics

Studie „The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach“ představuje nový koncept měření tzv. kontextové specifičnosti lemmatu založené na technice Word2Vec. Tato metoda umožňuje kvantitativně vyjádřit míru unikátnosti kontextu daného lemmatu a sledovat tak sémantické změny z diachronního pohledu Možnosti využití tohoto přístupu jsou demonstrovány v pilotní analýze českého politického diskurzu.

Jde o výsledek mezioborové spolupráce naší katedry s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU a ČNK. Autory studie jsou Radek Čech, Jan Hůla, Miroslav Kubát, Xinying Chen & Jiří Milička. Journal of Quantitative Linguistics je prestižní impaktovaný časopis vycházející v britském nakladatelství Taylor & Francis.

Článek je dostupný na https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09296174.2018.1491748