Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Vyjeďte na stáž do Londýna!

Milé studentky a studenti,

otevíráme pro vás dodatečné výběrové řízení pro zahraniční praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ výjezd na Českou školu v Londýně pro akademický rok  2019/20.

Termíny nástupu na praktickou stáž jsou:

7. 9. 2019 – 7. 2. 2020    

19. 2. 2020 -19. 7. 2020

 (stáž je min. 5-měsíční)

Bližší informace o České škole v Londýně naleznete v příloze společně s přihláškou do výběrového řízení.

Termín uzávěrky přihlášek  je    26.4.2019

 • Přihlášky doručte, prosím, osobně, na oddělení zahraničních vztahů-Lada Gottwaldová, budova FF OU, 6. patro,  č.d. 111
 • Studenti, kteří jsou v době konání VŘ na pobytu v zahraničí, mohou zaslat dokumenty mailem
 • Termín výběrového řízení na katedře bude upřesněn při osobním doručení přihlášek

Dokumenty k výběrovému řízení:

 • přihláška k výběrovému řízení
 • životopis (v češtině a v angličtině, nutno uvést svou PLATNOU e-mailovou adresu a pokud možno též číslo mobilního telefonu)
 • motivační dopis (opět v češtině a v angličtině)
 • průměr dosavadních studijních výsledků za dobu studia.

V případě dotazů kontaktujte

Lada Gottwaldová

E-mail: lada.gottwaldova@osu.cz

______________________________________________

Zaměření: výuka bilingvních dětí předškolního věku, 1. či 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, prvouku, zeměpis a dějepis, drobné administrativní práce

Minimální délka stáže: 5 měsíců

Úvazek: 38 hodin týdně

Náplň stáže:

Zapojení stážisty 38 hodin týdně (rozloženo nepravidelně v rámci týdně dle potřeb organizace).

Výuka v ČSBHL probíhá ve středu a sobotu, proto se od stážistů očekává zapojení zejména v těchto dnech – mimo tyto dny může být stážista požádán o pomoc při organizování a zajištění mimoškolních aktivit (mezinárodní workshopy, literární akce pro děti, příměstské nebo pobytové tábory, prezentace školy v rámci slavení českých státních svátků apod.).  Kromě toho se stážisté účastní pravidelných týdenní mítinků v Českém centru.

Od stážistů se očekává aktivní příprava na výuku i samotná aktivní účast ve výuce (vždy za odborného vedení a dohledu učitele, ke kterému byl stážista přidělen). Tento učitel zadává stážistovi témata ke zpracování v rámci přípravy na výuku, současně může stážistu požádat o plnění drobných administrativních úkonů, např. kopírování, jednoduchou administraci emailu, vytvoření a aktualizaci listu kontaktů apod.

Požadavky:

 • pohovor přes skype před přijetím
 • komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost a flexibilita
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce (s ostatními stážisty i učiteli)
 • angličtina na komunikační úrovni
 • pokročilá znalost práce na počítači (nutností: Word, Excel, Power Point, vítané: Photoshop, Canva, Google aplikace)
 • vhodné pro studenty od 4. ročníku Mgr nebo pro studenty NMgr studia
 • preferujeme studenty učitelství pro mateřské školy, 1. stupně nebo 2. stupně ZŠ a oborů v kombinaci s českým jazykem a dějepisem (případně studenty s kombinacemi s výtvarnou výchovou, hudební výchovou či zeměpisem)

O České škole bez hranic v Londýně:

Česká škola bez hranic, Londýn je charitativní organizace, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií pro děti žijící za hranicemi České republiky jako doplnění základní školní docházky, kterou děti českého původu absolvují v britských školách. Vyučuje děti už od dvou let ve dvou předškolních skupinách. Školní sekce začíná nultým ročníkem pro děti od pěti let a pokračuje až do deváté třídy. Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. Po každém pololetí žáci obdrží osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení.
Činnost školy je koordinována spolkem Česká škola bez hranic, jehož hlavním cílem je výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí.

Více informací na www.czechschool.org.uk