Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Ostravská onomastická škola má dvě nové doktorky!

Kristýna Kovářová a Tereza Klemensová dnes obhajobou disertačních prací („Hydronymie povodí Ostravice“ a „Toponymie českého pohraničí po roce 1945 na příkladu vybraných obcí Jesenicka“) a složením státní zkoušky úspěšně zakončily doktorské studium.

Jak čerstvým doktorkám, tak i školiteli Jaroslavu Davidovi gratulujeme!

Složení zkušební komise:
Radek Čech (FF OU Ostrava), Václav Cvrček (FF UK Praha), Jaroslav David (FF OU Ostrava), Jan Chromý (FF UK Praha), Pavel Kosek (FF MU Brno), Ján Mačutek (FMFI UK Bratislava), Jaromír Krško (FF UMB Banská Bystrica), Jana Pleskalová (FF MU Brno), Diana Svobodová (PedF OU Ostrava), Rudolf Šrámek (PedF Brno)