Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Ohlédnutí za Letní školou češtiny 2019

Ve dnech 26. 8. – 13. 9. 2019 se uskutečnil 2. obnovený ročník kurzu Czech Language Summer School Ostrava – Letní škola českého jazyka, pořádaného Katedrou českého jazyka FF OU. Letní školy se zúčastnila studentka z Japonska a 6 účastníků z Německa, jejichž účast byla podpořena stipendiem německé organizace DAAD, která se zaměřuje na mezinárodní spolupráci vysokých škol.

Výukový program byl realizován ve dvou blocích. Dopolední část (4 vyučovací hodiny denně) byla věnována výuce českého jazyka a studenti byli rozděleni do dvou skupin na začátečníky a pokročilé. Skupinu začátečníků vyučoval Miroslav Kubát, pokročilé měla na starosti Zdeňka Žédková Suchá. Společná odpoledne byla vyhrazena přednáškám (o české historii a literatuře, o slavných českých osobnostech a samozřejmě také o češtině a jejích podobách). Tradiční součástí letní školy jsou rovněž filmové projekce (promítali jsme filmy Musíme si pomáhat, Občanský průkaz, Pelíšky a Hoří, má panenko). Zorganizovali jsme také dva víkendové celodenní výlety do Kroměříže a na Pustevny a jednu odpolední exkurzi do Dolní oblasti Vítkovice. Letní škola českého jazyka byla ukončena slavnostním obědem a večerním neformálním posezením.

Účastníci také na závěr kurzu vyplňovali evaluační dotazník, ze kterého vyplynulo, že se tento ročník nad míru vydařil a všichni byli spokojeni. Do organizace kurzu se zapojili všichni členové katedry, ať už přednáškou, konverzacemi, nebo účastí na víkendových výletech.

Už nyní pomalu začínáme s přípravou dalšího ročníku a těšíme se.

Výběr z evaluací:

I am very happy and grateful that I got the possibility to participate.

The variety of special lessons was really nice and to meet all the teachers/people of the department with their specific topics/research fields was great. Maybe the first and last day could have been used for short language classes as well.

Myslím, že více diskutování mezi studenty na kurzu by bylo dobré./ I think more discussion among students on the course would be good.

I think this summer school is good for Exchange students who start studying at Ostrava University because the course is held before welcome week. I can adapt to new environment (in Ostrava) easily.

Thanks for all your patience and work you had with us. Maybe next time you could do more of those conversational afternoons instead of the movies. They really helped to practise free speaking ad I think that for learning Czech from the movies, our level of language wasn’t good enough. I felt very welcomed here. Please keep doing the summer school, it was great experience with very kind people. I really liked the summer school and have learned more Czech that I expected I would.