Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Milé studentky a milí studenti,

vítám všechny po letošních dlouhých „prázdninách“ a věřím, že nový akademický rok spolu zvládneme viru navzdory, a že si ho i užijeme. Obzvláště vítám studentky a studenty prvních ročníků a také zahraniční studentky a studenty programů Čeština pro cizince – letos nejen v magisterské, ale poprvé také v bakalářské formě studia.

Abychom letošní náročný rok zvládli, posílám pár informací a pokynů.

  • Pokud studujete program Český jazyk a literatura, pak se na něm podílejí dvě katedry – katedra českého jazyka (vedoucí doc. Jaroslav David, studijní poradce doc. Radek Čech, sekretářka Lenka Krahulcová, zkratka předmětů KCJ/xxx) a katedra české literatury a literární vědy (vedoucí prof. Jan Malura, studijní poradce doc. Petr Hrtánek, sekretářka Romana Gračková, zkratka předmětů KCL/xxx).

Studenti programů Čeština pro cizince a doktorského studia Český jazyk mají svou agendu na katedře českého jazyka.

  • Sledujte prosím webové stránky katedry českého jazyka kcj.osu.cz, kde najdete nejen aktuality, ale i témata zkoušek a státnic, témata a pokyny pro psaní závěrečných prací, informace o vyučujících, rubriku FAQ s častými dotazy a další materiály a odkazy.
  • Rychlé aktuality zveřejňujeme na facebookovém profilu ČEjovna. Ten společně s hromadným univerzitním mailem bude hodně důležitý pro sdělování aktualit, zvláště změn výuky (zrušeno, nahrazeno on-line formou apod.).
  • Pokud se nebude cítit dobře (chřipka, kašel, teplota apod.), do školy nechoďte! To platí i pro vyučující. Možná vzhledem k budoucí situaci budeme muset hodně improvizovat, ale zvládneme to! Jen to chce koordinaci a řád – a právě ono sledování aktualit a hromadných mailů nám všem velmi pomůže.
  • Vyučující naší katedry umí rychle a efektivně komunikovat přes skype, maily a další platformy, takže pokud nebude možnost osobní konzultace, využívejte i této cesty. Jen je třeba se domluvit předem, stejně jako u mimořádných konzultací.
  • A nejdůležitější věc – když něco nevíte, cokoliv je nejasné apod. – ptejte se hned! Po termínu, před testem nebo u zkoušky už je opravdu pozdě. Obracejte se na mě, doc. Radka Čecha nebo paní sekretářku Bc. Krahulcovou (ta ví vše a je moc milá 😊); v obecných věcech studia rovnou na studijní oddělení FF OU, v záležitosti konkrétních předmětů kontaktujte vyučujícího nebo garanta.
  • Využívejte specializovanou knihovnu ČEjovna (červené dveře na konci chodby, místnost D507). Najdete tam nejnovější bohemistickou a lingvistickou literaturu, ale taky knihy o historii, dějinách literatury, didaktice nebo učebnice češtiny pro cizince. Knihovna má otevírací dobu, ale lze se také domluvit individuálně s paní sekretářkou Krahulcovou.

Z dalších aktivit doporučuji ještě filmový klub, projektové semináře a poznávací exkurze. Vše si lze zapsat i jako kreditově ohodnocené předměty.

  • Studenti 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku NMgr. studia si v tomto akademickém roce již budou zapisovat témata závěrečných prací. Ta najdete na webu, na nástěnce katedry i v Portálu OU od září 2020. Harmonogram dává možnost zápisu tématu až v dubnu 2021, ale doporučujeme si téma (pokud chcete jazykové téma) vybrat a začít na něm pracovat už na podzim. Čím dříve si téma zvolíte, oslovíte daného učitele a začnete na výzkumu pracovat, tím kvalitnější bude výsledná práce a tím méně stresu si naordinujete.

Přeji vše dobré!!!

Jaroslav David

vedoucí katedry českého jazyka FF OU

V Ostravě 17. 9. 2020