Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studujte Češtinu pro cizince a získejte bakalářský nebo magisterský titul!

Bakalářský program je určený pro cizince (nerodilé mluvčí češtiny), jejichž vstupní znalost češtiny odpovídá úrovni začátečníka (min. A1). Studenti si osvojují psanou i mluvenou komunikaci v českém jazyce a seznamují se s českými reáliemi (historie, kultura, literatura). Více informací najdete na našich stránkách https://kcj.osu.cz/bakalarske-studium-2/

Navazující dvouletý magisterský program Čeština pro cizince je určen cizincům – nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či příbuzných bakalářských programů (např. obecná lingvistika, kulturní studia, žurnalistika), jejichž znalosti a dovednosti dále rozvíjí a profiluje. Více informací najdete na našich stránkách https://kcj.osu.cz/magisterske-studium/

Study Czech for foreigners and get bachelor’s or master’s degree!

The Bachelor’s study program has been created for foreigners (non-native speakers of the Czech language), whose input knowledge of Czech is at the beginners’ level (min. A1). The students acquire both written and spoken communication skills in the Czech language and get to know the basic features of Czech life (history, culture, and literature). For more information, visit our website https://kcj.osu.cz/en/bachelors-programme/

The master’s program Czech for Foreigners is intended for foreigners (non-native speakers), especially graduates of bachelor’s studies in Czech / Czech studies for foreigners or related bachelor’s programs (e.g. general linguistics, cultural studies, journalism), whose knowledge and skills are further developed and profiled. For more information, visit our website https://kcj.osu.cz/magisterske-studium/