Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Malvíny nebo Falklandy a moravská Mata Hari

V druhém čísle časopisu Acta onomastica (ročník 61, 2020) vyšly také dvě ostravské studie.

Jaroslav David a Jana Davidová Glogarová se ve studii nazvané Český Brad Pitt, moravská Mata Hari ‒ antroponymické variování v současné české publicistice zabývají metaforami používanými v současné české publicistice, a to na materiálu ČNK. Věnují pozornost nejen motivaci, ale také pravopisu a morfologii spojení typu česká Marylin Monroe, moravský Elvis či Josef Fritzl nebo ostravský Helmut Kohl.

Druhý text, Varianty a variování zeměpisných názvů v českém politickém diskurzu 1945‒1989, Jaroslava Davida a Agaty Rupińské (studentka doktorského programu Český jazyk), se zaměřuje na používání variantních toponym v publicistice Rudého práva, a to na příkladu párů Podkarpatská Rus / Zakarpatská Ukrajina, Bahía de Cochinos / Zátoka sviní a Falklandy / Malvíny.