Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2021

katedry českého jazyka a katedry české literatury a literární vědy FF OU,

která se uskuteční ve čtvrtek 4. 3. 2021.

Přihlaste se a prezentujte téma své seminární, bakalářské, diplomové či jiné práce.

Nejlepší příspěvky budou odměněny.

Přihlášky s jazykovědnými tématy posílejte na kristyna.kovarova@osu.cz nejpozději do neděle 21. 2. 2021.

Do přihlášky prosím uveďte své jméno a příjmení, obor, ročník studia, e-mail, název příspěvku a stručnou anotaci na 3–5 řádků. Maximální délka příspěvku je 15 minut.

Součástí Studentské vědecké konference bude i doktorandský Verkštat.

V rámci nesoutěžních vystoupení budou představena témata dizertačních prací Mgr. Jarmily Mádrové, Mgr. Kateřiny Pelegrinové, Mgr. Agaty Rupińské a Mgr. Davida Miffka.

Konkrétní podoba SVK (prezenční, online, hybridní forma) bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace.