Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 7

Na Katedře českého jazyka FF OU sledujeme nejnovější trendy v oblasti psychologie, pedagogiky a obecné i oborové didaktiky. Naše posluchače učíme UČIT moderně a nenásilně.

Zdravá sebedůvěra + zdravá pokora = základ úspěchu.

Ukázku modelové hodiny můžete zhlédnout zde: Modelové hodiny pro SŠ – Katedra českého jazyka.

Průběžné profesní praxe realizujeme na různých typech středních škol – od státních a soukromých gymnázií až po školy odborné.

A kam na jaře zamíříme?

  • Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba  
  • 1st International School of Ostrava, Gregorova 3, Ostrava
  • Obchodní akademie, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory
  • Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava

Doufejme, že se se studenty uvidíme nejen v on-line prostředí.

Za tým didaktiků Lucie Radková


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/