Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Adaptační den pro prváky 2023

V pátek 8. září se konal adaptační den určený studentům prvních ročníků. Zúčastnili se jak studenti programu Český jazyk a literatura, tak i zahraniční studenti nastupující na obor Čeština pro cizince. Adaptační den začal setkáním před budovou filozofické fakulty, odkud studenti společně s vyučujícími vyrazili na prohlídku klíčových míst pro nadcházející studium v centru Ostravy (fakultní budovy, univerzitní a vědecká knihovna). Ve venkovní učebně v parku Čs. letců potom studenti získali základní informace o fungování katedry a studiu bohemistiky.

Účastníci se potom přesunuli autobusem do Lhotky, odkud se vydali na procházku do nedalekých Hošťálkovic, rodiště významného českého jazykovědce a onomastika prof. Rudolfa Šrámka. Doc. Jaroslav David zde studenty seznámil s toponomastikou na příkladu uličních názvů, které prof. Šrámek sám pojmenoval. Dalším bodem programu bylo seznámení s korpusovou lingvistikou. Tu studentům zábavnou formou kvízu přiblížil dr. Michal Místecký. Adaptační den jsme zakončili společným obědem.

S organizací akademikům pomohli studenti z vyšších ročníků, kteří se podělili o praktické rady a zkušenosti ze studia. Počasí adaptačnímu dni přálo a doufáme, že si ho noví studenti užili a odnesli si z něj užitečné informace a motivaci ke studiu na naší katedře. Těšíme se na další ročník!