Katedra českého jazyka FF OU

JS – Marta Šimečková: Cesty k uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka ve 21. století