Katedra českého jazyka FF OU

JS: Michaela Nogolová: Možnosti analýz syntaktické komplexity v rámci dependenční syntaxe