Harmonogram

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ NA KATEDŘE ČESKÉHO JAZYKA FF OU akademický rok 2021–2022


Témata bakalářských a diplomových prací pro AR 2022–2023

Zveřejněno na nástěnce katedry a Portálu OU: 1. týden zimního semestru 2023.

Společný seznam témat KČJ a KČL bude zveřejněn v 1. týdnu letního semestru 2023.

!!! Vedoucí katedry doporučuje zvolit si téma a začít na něm pracovat již v průběhu ZS.

Pokyny najdete na webu kcj.osu.cz v záložce STUDIUM.


Zadání bakalářských a diplomových prací pro AR 2022–2023

Mezní termín pro zadání práce: pátek 14. 4. 2023


Únorový termín SZZk

Předložení* definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: pátek 18. 11. 2022

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení, formát viz web kcj.osu.cz) na sekretariát KČJ: čtvrtek 5. 1. 2023

Odevzdání přihlášky ke SZZk na studijní oddělení FF OU: čtvrtek 5. 1. 2023


Červnový termín SZZk

Předložení definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: čtvrtek 6. 4. 2023

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení) na sekretariát KČJ: pátek 12. 5. 2023

Odevzdání přihlášky ke SZZk na studijní oddělení FF OU: pátek 12. 5. 2023


Srpnový termín SZZk

Předložení definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: pátek 19. 5. 2023

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení) na sekretariát KČJ: pátek 23. 6. 2023

Odevzdání přihlášky ke SZZk na studijní oddělení FF OU: pátek 30. 6. 2023


Doktorandi – program Český jazyk

Předložení rozpracované dizertační práce (každý rok min. 20 stran textu) + hodnocení končícího roku a plánu práce na další rok školiteli: pátek 30. 6. 2023

Zaslání definitivní verze materiálů tajemnici OR: pátek 11. 8. 2023


Po uvedených termínech nebudou závěrečné práce ani přihlášky přijímány!!!


doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,

vedoucí katedry českého jazyka FF OU

V Ostravě 15. 8. 2022