Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studie A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský’s Staged Trial Newspaper Reports

V posledním čísle litevského časopisu KALBŲ STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES (Scopus) vyšla studie A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský’s Staged Trial Newspaper Reports autorů Jaroslava Davida, Jany Davidové Glogarové a Michala Místeckého. Studie se zabývá kvantitativní textovou analýzou zpravodajství o procesu s generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským (1952), srovnává zprávy o procesu s prezentací Rudolfa Slánského v Rudém právu o rok dříve, kdy slavil 50. narozeniny; rovněž věnuje pozornost formám vlastních jmen aktérů procesu a zabývá se i přítomností/nepřítomností antisemitských prvků v dobové publicistice.