Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Z jednání oborové rady doktorského studia

V pátek 15. 9. 2017 se konalo jednání oborové rady doktorského studijního programu Český jazyk. Do dalšího ročníku postoupilo 5 studentů, 3 studenti ukončili studium (neplnění povinností, nedostatek kreditů).

Termín podání přihlášek pro další akademický rok je 31. 8. 2018. Přijímací řízení proběhne v září 2018. Více o doktorském studiu zde.

Napsat komentář