Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Radek Čech na konferenci Depling v Pise

Radek Čech s kolegy Jánem Mačutkem (UK Bratislava) a Jiřím Miličkou (UK Praha) vystoupil na tradiční konferenci Depling, která se tentokrát konala v Pise. Příspěvek „Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure“ byl zaměřen na zodpovězení otázky, zda Menzerathův-Altmannův zákon platí také pro jednotlivé úrovně závislostní neboli dependenční syntaxe. Kromě docenta Čecha naši katedru reprezentovala také docentka Xinying Chen (Xi’an Jiaotong University), která je u nás od září do prosince na výzkumném pobytu. Příspěvek „Classifying Languages by Dependency Structure. Typologies of Delexicalized Universal Dependency Treebanks“ prezentovala společně s Kimem Gerdesem z pařížské Sorbonny.

Napsat komentář