Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

NABÍDKA STÁŽE V ČESKÉ ŠKOLE BEZ HRANIC V LONDÝNĚ

Zaměření: výuka bilingvních dětí předškolního věku, 1. stupně ZŠ či 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a dějepis, drobné administrativní práce

Termíny:
1. 11. 2017-31. 5. 2018
1. 6. 2018-30. 9. 2018 (výuka probíhá do poloviny července a pak začíná znovu na začátku září. Takže by stáž v tomto období kombinovala výukovou část s letní prací, která by byla více koncepční (práce na tematických plánech a existujících materiálech) a administrativní (příprava na další školní rok, žádosti o granty etc).

Minimální délka stáže: 5 měsíců

Úvazek: 38 hodin týdně

Náplň stáže:
Zapojení stážisty 38 hodin týdně (rozloženo nepravidelně v rámci týdně dle potřeb organizace).
Výuka v ČSBHL probíhá ve středu a sobotu, proto se od stážistů očekává zapojení zejména v těchto dnech – mimo tyto dny může být stážista požádán o pomoc při organizování a zajištění mimoškolních aktivit (mezinárodní workshopy, literární akce pro děti, příměstské tábory, prezentace školy v rámci slavení českých státních svátků, apod.).
Od stážistů se očekává aktivní příprava na výuku i samotná aktivní účast ve výuce (vždy za odborného vedení a dohledu učitele, ke kterému byl stážista přidělen). Tento učitel zadává stážistovi témata ke zpracování v rámci přípravy na výuku, současně může stážistu požádat o plnění drobných administrativních úkonů, např. kopírování, jednoduchou administraci emailu, vytvoření a aktualizaci listu kontaktů, apod.

Požadavky:
komunikativnost, organizační schopnosti
flexibilita
pro studenty od 4. ročníku Mgr nebo pro studenty NMgr studia
angličtina na úrovni B2
pokročilá znalost práce na počítači
spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
preferujeme studenty učitelství pro mateřské školy, 1. stupně nebo 2. stupně ZŠ a oborů v kombinaci s českým jazykem a dějepisem (případně studenty s kombinacemi s výtvarnou výchovou, hudební výchovou či zeměpisem)

O ČŠBHL:
Česká škola bez hranic, Londýn je charitativní organizace, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií pro děti žijící za hranicemi České republiky jako doplnění základní školní docházky, kterou děti českého původu absolvují v britských školách. Vyučujeme děti už od dvou let ve dvou předškolních skupinách. Školní sekce začíná nultým ročníkem pro děti od pěti let a pokračuje až do deváté třídy. Výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro obory Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět. Po každém pololetí žáci obdrží osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení.
Činnost školy je koordinována spolkem Česká škola bez hranic, jehož hlavním cílem je výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí, která bude v dospělosti schopna nejen česky číst a psát, ale také si zachová povědomí o svých kořenech a pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou.
Více informací na www.czechschool.org.uk

V případě zájmu pište na jaroslav.david@osu.cz. Uzávěrka je 13. 10. 2017.

Napsat komentář