Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nabídka stáže v londýnské jazykové škole Czech Language Club Ltd.

Jazyková škola v Londýně Czech Language Club Ltd. je škola věnující se výuce češtiny dětí ze smíšených rodin a dospělých studentů, kteří jsou často partnery Čechů žijících ve Velké Británii, nebo mají zájem o Českou republiku, případně sami mají české kořeny.

Termín:
Od ledna 2018

Délka stáže:
3-6 měsíců

Koho hledáme:
– Samostatné mladé lidi, ochotné přijet na minimálně tříměsíční stáž
– Studenty, které baví práce s dětmi i dospělými
– Jazykově a graficky zdatné jedince, zápal pro věc a ochota učit se nové věci, znalost grafických programů nebo výtvarné nadání výhodou (chceme s vaší pomocí tvořit kreativní výukové materiály)
– Angličtina na komunikativní úrovni
– Vlastní nápady vítány (vlastní projekty, tvorba videí atd.)

Co nabízíme:
– Kreativní práci v rámci jazykové školy v britské metropoli, zahrnující všechny složky, od administrativy, přes vlastní výuku až po možnost realizace vlastních nápadů
– Přátelský kolektiv jazykové školy, který je připraven sdílet s Vámi své zkušenosti
– Spolupráci na kreativních projektech
– Stáž uzpůsobíme na míru studentům podle jejich zaměření (grafické práce, propagace, výuka češtiny jako cizího jazyka)

Více o nás:
V současné době vyučujeme asi 80 studentů, z toho 30 dětí. Pro děti pocházející ze smíšených rodin organizujeme pravidelné nedělní kroužky, kde je čeština vyučována prostřednictvím výtvarných, hudebních a sportovních aktivit. Tyto kroužky jsou určeny dětem, jejichž čeština není na tak dobré úrovni, aby mohly navštěvovat strukturovanou výuku, kterou nabízejí jiné vzdělávací organizace v Londýně. Využíváme při nich hlavně metodiku výuky češtiny pro cizince a metodiku pro výuku bilingvních děti. Pro dospělé studenty pořádáme jazykové workshopy, kde učíme češtinu v neformálním prostředí na různých místech v Londýně (například v knihkupectvích, galeriích, muzeích, obchodech apod.). Výuka češtiny pro dospělé probíhá v menších skupinách nebo jednotlivě. Kromě toho poskytujeme také výuku pro rodiče dětí ze smíšených rodin, a to jednak v rámci našeho nedělního vyučování, tak společně s organizací Okénko, která zajišťuje vzdělávání dětí v jižním Londýně. Výuka rodičů je uzpůsobená jejich potřebám (tematicky se zaměřujeme například na slovní zásobu, kterou mohou využít v komunikaci s dítětem nebo česky mluvícím partnerem). Naše spřátelená organizace Drama Train pořádá literárně-dramatické workshopy pro britské předškolní děti, kde je možné v rámci stáže také získat zkušenosti.
Naším cílem je přispět k upevnění komunity krajanů, na našich workshopech se snažíme propojit britské studenty češtiny s českými občany žijícími ve Velké Británii. Někteří z našich učitelů mají profesní zkušenost z kateder bohemistik ve Velké Británii (např. University College London nebo Oxford University) a jsme v kontaktu i s dalšími zástupci bohemistik, s nimiž si vzájemně vyměňujeme zkušenosti.

About us

V případě zájmu pište na jaroslav.david@osu.cz.

Napsat komentář