Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Vyšla studie J. Davida Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země

Studie se zabývá tematizací honorifikačních zeměpisných jmen v období padesátých let 20. století na stránkách československého geografického časopisu Lidé a země (ročníky 1952-1962). Honorifikační jména, např. Stalingrad, uliční názvy, vysvětlení důvodů pojmenování nebo přejmenování, se vyskytují v textech ve dvou funkcích. Zaprvé slouží jako prostředek ozřejmení nebo podpoření tendence textu – prezentace socialistických zemí, zejména Sovětského svazu, úspěchů budování nové společnosti a vytváření kultu vůdců. Zadruhé jsou honorifikační jména, zejména jejich změny, vlastním tématem textů. Problematika honorifikačních zeměpisných jmen je začleněna do kontextu tematizace toponym jako jednoho ze znaků dobové tendenční literatury (cestopis, reportáž).

David, J. Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země. In: Lenka Křížová – Jiří Martínek (eds.). Od Karlova mostu ke Gottwaldovu Osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav AV ČR, 2017. s. 113-119. ISBN 978-80-7286-315-0.