Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

R. Čechovi vyšel článek On the Development of Old Czech (En)clitics v časopisu Glottometrics

[gview file=“http://kcj.osu.cz/wp-content/uploads/2018/04/g40zeit.pdf“]