Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Obhajoby dizertačních prací oboru Český jazyk

V pátek 15. 6. 2018 se od 12:00 v banketní místnosti FF OU (v přízemí u vrátnice budovy D) uskuteční veřejné obhajoby dizertačních prací (Ph.D.) prvních absolventů dr. studia programu Český jazyk.

Mgr. Rostislav Gromnica bude obhajovat dizertaci na téma Čeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politice, Mgr. Jana Rausová bude obhajovat dizertaci nazvanou Socioonomastické aspekty toponymie vybraných lokalit.