Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studentka Kateřina Pelegrinová na konferenci ISCAMI 2018

Na konferenci ISCAMI 2018 zaměřené na aplikovanou matematiku a informatiku měla letos zastoupení také naše katedra díky studentce magisterského jednooborového studia Kateřině Pelegrinové, která vystoupila s příspěvkem „The Semantics of Lemma in a Genre Analysis. A Word Embeddings Approach“. „Byla to skvělá zkušenost. Dlouho jsem nedostala tak silný impulz a motivaci do dalšího studia,“ popisuje své pocity Kateřina z jejího vůbec prvního vystoupení na mezinárodní konferenci.
Naše katedra klade dlouhodobě důraz na interdisciplinární spolupráci a zapojení studentů do výzkumu. Kateřina je tak skvělou ukázkou tohoto směřování. Ačkoliv studuje teprve magisterský program, již publikovala v zahraničním odborném časopisu Glottometrics (evidován ve Web of Science) a také je spoluřešitelkou grantového projektu „Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů“ na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU. V červenci se pak chystá na konferenci kvantitativní lingvistiky Qualico ve Vratislavi a v září na korpusovou konferenci SlaviCorp v Praze.