Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

První absolventi doktorského studia (Ph.D.)

Dne 15. 6. 2018 kolegyně Jana Rausová a kolega Rostislav Gromnica úspěšně složili doktorskou zkoušku a obhájili dizertační práce. Doktorský program Český jazyk má své první absolventy.