Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studie Toponymy in the Relocated City: the City of Most, Czech Republic

V impaktovaném časopise Voprosy onomastiki (Problems of onomastics), č. 2/2018, byla publikována studie Jaroslava Davida zabývající se toponymií severočeského města Most. Fulltextová verze časopisu je dostupná zde.