Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Korpusová studie o německých a maďarských toponymech – Jaroslav David a Tereza Klemensová

V polském geografickém časopise Miscellanea Geographica (SCOPUS) vyšla korpusová studie Jaroslava Davida a Terezy Klemensové pod názvem Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts.
Text studie vychází z příspěvku předneseného na
17th International Conference of Historical Geographers 2018 ve Varšavě.