Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studentská vědecká konference 2019

Anna Pawliczek

Dne 21. února 2019 se v Centru PANT v Ostravě konala Studentská vědecká konference katedry českého jazyka a katedry české literatury a literární vědy FF OU. Literární část začala v 9 hodin a jazyková část následovala v odpoledních hodinách. V jazykové části jako první vystoupila Michaela Nogolová s tématem Drama v kontextu kvantitativní analýzy žánrů. Poté svůj příspěvek prezentovala Kristýna Březinová, která mluvila o Proměnách urbanonymie Malé Vídně. Dalším prezentujícím byl David Miffek, který se zabýval Staročeskou fackou, staročeským gyrosem. Komparačním pohledem na periodizaci češtiny s důrazem na staročeskou epochu. Po přestávce Agata Rupińska sledovala problematiku Adaptace exonym v polštině a češtině a o Kvantitativní analýze románů Karla Čapka mluvila Veronika Vítková. Na konci Tinglin Sun referovala o Adaptaci a variantnosti čínských toponym v českém textu. Zvítězila Tinglin Sun, Kristýna Březinová se umístila na druhém místě a třetí byla Agata Rupińska. Součástí konference byla i nesoutěžní vystoupení doktorandek katedry českého jazyka, Zuzany Černé a Kateřiny Pelegrinové, které představily témata svých doktorských prací.

Autorka je studentkou oboru Český jazyk a literatura v rámci programu Erasmus+.