Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové číslo Slova a slovesnosti

V 1. čísle (2019) časopisu Slovo a slovesnost najdete mj. eufonometrickou studii In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry (Michal Místecký, Radek Čech & Petr Plecháč) a recenzi na knihu Rudolfa Šrámka Labyrintem vlastních jmen a nářečí (Jaroslav David).