Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nová Acta onomastica s ostravským příspěvkem

Ve 2. čísle (roč. 60, 2019) časopisu Acta onomastica vyšel také příspěvek Jaroslava Davida a Jany Davidové Glogarové Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek).