Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Zuzana Černá, studentka 2. ročníku doktorského studia, a Radek Čech vystoupili na X. mezinárodní konferenci Slovko

Zuzana Černá a Radek Čech vystoupili na konferenci Slovko, která je zaměřená na počítačové zpracování přirozeného jazyka a korpusovou lingvistiku, s příspěvkem „Analysis of the Lemma mateřství (Motherhood)“. Jedná se o prezentaci jedné z dílčích analýz týkajících se problematiky, jež je tématem disertační práce Zuzany Černé.

Radek Čech spolu s kolegy z Masarykovy univerzity (Brno) a Univerzity J. A. Komenského (Bratislava) také prezentoval příspěvek s názvem “ Wackernagel’s Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?“