Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2020

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se v učebně E323 uskuteční Studentská vědecká konference KČJ a KČL. Přijďte se podívat a podpořit své kolegy.

Jazykovědná část začíná v 8:30, literárněvědná část ve 13:00.
Součástí jazykovědné části bude i nesoutěžní vystoupení doktorandů KČJ.

Program jazykovědné části:

8:30 – Zahájení konference

8:35

Michaela Nogolová – Vliv volby textových jednotek na kvantitativní analýzu žánrů

8:55

Eva RYKALOVÁ – Toponymie města Třince

9:15

Karin Prochorenkova – Jazyk perestrojky. Odraz politické změny v jazyce a jeho dobová percepce

9:15–9:30 – Přestávka

9:30

Leyue Sun – Tematizace čínského jazyka v české cestopisné literatuře do Číny

9:50

Jarmila Mádrová – Funkce mluvy účastníků mezinárodních zahraničních operací a pozorovatelských misí

10:30 – Vyhlášení výsledků soutěžní části

Doktorandský Verkštat (nesoutěžní část):

10:40

Zuzana Černá – Mateřství v českých publicistických textech – diachronní pohled  

11:00

Kateřina Pelegrinová – Mezižánrová analýza kvantitativních charakteristik mluvních taktů a slov

11:20

Agata RUPIŃSKA – Jazyková a jazykovědná problematika v nelingvistických textech

13:00 – Literárněvědná část