Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2020

Ve čtvrtek 5. března 2020 se na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity konala Studentská vědecká konference katedry českého jazyka a katedry české literatury a literární vědy. Jazykovědnou část, jež se konala v dopoledních hodinách, zahájila Michaela Nogolová příspěvkem Vliv volby textových jednotek na kvantitativní analýzu žánrů, po ní vystoupila Eva Rykalová, která publiku představila toponymii města Třince, a následovala Karin Prochorenkova s tématem Jazyk perestrojky – Odraz politické změny v jazyce a jeho dobová percepce. Soutěžní část po krátké přestávce uzavřely dvě studentky: Leyue Sun, která mluvila o tematizaci čínského jazyka v cestopisné literatuře, a Jarmila Mádrová prezentující téma Funkce mluvy účastníků mezinárodních zahraničních operací a pozorovatelských misí. Porota složená z členů obou kateder nakonec rozhodla následovně: první místo získala Jarmila Mádrová, druhé místo obsadila Eva Rykalová a jako třetí se umístila Karin Prochorenkova.

Součástí dopoledního setkání byly i prezentace výzkumných témat studentek doktorského studijního programu – Zuzany Černé, Kateřiny Pelegrinové a Agaty Rupińske.

Poté následovala literárněvědná část.