Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Přednášky hostů na webu KČJ

Na webu katedry nově najdete sekci Přednášky hostů, kde se již můžete podívat na poslední přednášku Jazykovědného sdružení Radka Šimíka: Sémantika a pragmatika slovanského slovosledu – Experimentální a korpusové perspektivy.