Přednášky hostů na webu KČJ

Na webu katedry nově najdete sekci Přednášky hostů, kde se již můžete podívat na poslední přednášku Jazykovědného sdružení Radka Šimíka: Sémantika a pragmatika slovanského slovosledu – Experimentální a korpusové perspektivy.