Přednášky hostů – video

Radek Šimík (UK Praha)

Sémantika a pragmatika slovanského slovosledu: Experimentální a korpusové perspektivy.
27. 4. 2020
Jazykovědné sdružení