Katedra českého jazyka FF OU

Přednášky hostů – video


Filip Smolík (AV ČR & UK Praha)

Vývojová porucha jazyka, její dopady a její diagnostika u dětí
7. 10. 2021


Filip Smolík (AV ČR & UK Praha)

Gramatika od novorozenců k batolatům: osvojování gramatické morfologie a jeho výzkum u nejmenších
6. 10. 2021


Radek Šimík (UK Praha)

Sémantika a pragmatika slovanského slovosledu: Experimentální a korpusové perspektivy.
27. 4. 2020
Jazykovědné sdružení