Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studie o konstruktu staré češtiny v beletrii

Druhé číslo časopisu Slovo a slovesnost (2020, roč. 81)
přináší studii Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu ostravské autorské trojice Jaroslav David – Jana Davidová Glogarová – Tereza Klemensová. Autoři se na příkladu desítek textů české historické prózy zabývali tím, zda a jak (re-)konstruování staré češtiny v promluvách postav vnímá jazykověda, literární věda i samotní autoři.