Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Zpráva Lucie Radkové o neologické debatě v Jazykovědných aktualitách

V posledním čísle Jazykovědných aktualit vyšla zpráva Lucie Radkové o neologické debatě, která proběhla na podzim v prostorách Akademie věd České republiky v Praze. Týkala se problematiky české a francouzské neologie. Jejím cílem bylo propojit zástupce z řad akademické a neakademické obce a společně hledat cesty a možnosti vzájemné spolupráce. Za FF OU se debaty zúčastnili doc. Lazar (katedra romanistiky) a dr. Lucie Radková (katedra českého jazyka).

Zprávu si můžete přečíst na https://www.jazykovednesdruzeni.cz/wp-content/uploads/2021/01/2020_3-4_JA.pdf (156-158).