Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Writefull – nástroj pro jazykovou korekturu anglických textů zdarma pro studenty a akademiky OU

Přístup: 1. prosince 2020 – 30. listopadu 2021

Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určena všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nejen navrhuje, jak text vylepšit, ale konkrétně ukazuje, jak jsou slova a fráze používány, jak často se slovo nebo fráze vyskytují, a pomáhá porovnat výskyt dvou slov nebo zjistit, která slova nebo synonyma se obvykle vyskytují v určitém kontextu.

V rámci rozšířené licence můžete kromě základní verze, která pomůže s korekturou textů během psaní (jedná se o doplněk Writefull for Word), vyzkoušet i dva online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise a Writefull Cite).

1. Writefull Revise

Je webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již napsaných textů. Je ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním (např. vydavateli, pořadateli konference apod.), případně odevzdáním (studentské závěrečné práce). Aplikace kontroluje gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl.

Přístup do Writefull Revise: revise-osu-cz.writefull.ai

2. Writefull Cite

Je webová aplikace, která dokáže identifikovat ty části odborného textu, které jsou citovány a u kterých by měl být uveden odkaz na zdroj. Podobně jako Writefull Revise je i tento nástroj vhodný pro studenty, kteří odevzdávají závěrečnou práci, nebo pro vědce, kteří odesílají svůj článek k publikování.

Přístup do Writefull Cite: cite-osu-cz.writefull.ai

3. Doplněk Writefull pro Word

Doplněk pro Word během psaní odborného textu v angličtině kontroluje, stejně jako Writefull Revise, jazykovou správnost textů (gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl).

K přihlášení do Writefull for Word po instalaci doplňku je třeba použít institucionální emailovou adresu z domény osu.cz nebo jejích subdomén.

Doplněk je ke stažení