Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 4

Jmenuji se Kristýna a studuji na Ostravské univerzitě magisterský program Učitelství pro střední školy, dvouobor čeština – němčina. Součástí studia jsou nejen teoretické disciplíny, ale rovněž učitelská praxe. Během navazujícího studia se setkávám s předměty, díky kterým vše do sebe začne postupně zapadat. Ale k tomu, aby to všechno přinášelo ovoce, je třeba být pro svoje zaměření zapálený – a pak si i dovedu představit, že student prokrastinuje od jiných povinností, právě  těmi studijními. 😊 Tak to mám například já se svojí diplomovou prací, v níž se zabývám vlastními jmény, konkrétně motivací rodičů při volbě rodného jména dítěte. Svůj výzkum také můžu prezentovat na konferencích, a to je rozhodně jedinečná zkušenost a neobyčejná výzva!

PS: Na fotce jsou různé etapy studia. Žádné strachy, určitě vás čeká každá z nich!


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/