Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 13

Upozorňuji, že studium češtiny na FF OU je silně návykové! Doporučuje 10 z 10 mláďat, lidských i králičích.

Jmenuji se Lucie a studuji na Ostravské univerzitě magisterský program Učitelství pro střední školy, dvouobor čeština – španělština. Vše začalo mým dětským snem. Chtěla jsem se stát učitelkou českého jazyka. Posléze mě na střední škole pohltila také španělština. Během bakalářského cyklu studia jsem se mimo jiné naučila orientovat v dílčích lingvistických disciplínách, ze kterých mě nejvíc zaujala historická lingvistika. V rámci magisterského studia jsem se rozhodla se jí zabývat více ve své diplomové práci, jejíž hlavním tématem je vývoj skloňování mužských a–kmenů a ja–kmenů, tedy podstatných jmen mužského rodu dnešních vzorů předseda a soudce. Cílem práce je porovnat jejich staročeský stav s novočeským
a vysvětlit k jakým změnám došlo a proč. Práce je teoreticky zaměřena, ale studium faktů nemusí být nuda. Už se například těším na pročítání dobových gramatik, které jsou cenným zdrojem poznání jazyka.


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/