Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Článek o Gabrielu Altmannovi

V Journal of Quantitative Linguistics vyšel článek o Gabrielu Altmannovi (1931–2020), průkopníkovi kvantitativního přístupu v lingvistice, jehož myšlenky ovlivnily výzkum na mnoha jazykovědných pracovištích po celém světě včetně naší katedry. Altmann úzce spolupracoval zejména s Radkem Čechem, výstupem jsou následující publikace:

 • Čech, R., Vincze, V., Altmann, G. (2017). On motifs and verb valency. In Liu, H., Liang, J. (eds.) Motifs in Language and Text. De Gruyter, 13-36.
 • Popescu, I.-I., Miangah, T. M., Gnatchuk, H., Čech, R., Bodoc, A., Altmann, G. (2017). On rank-frequency distributions in poetry. Glottometrics, 38, 30-54.
 • Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J. (2017). Entropie. In Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Čech, R., Garabík, R., Altmann, G. (2015). Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics, 22, 215-232.
 • Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J., Uhlířová, L. (eds.) (2014). Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag.
 • Čech, R., Popescu, I. I., Altmann, G. (2014). Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2014). Descriptivity in special texts. Glottometrics, 29, 70-80.
 • Popescu, I. I., Čech, R., Altmann (2013). Descriptivity in Slovak lyrics. Glottotheory, 4, 92-104.
 • Popescu, I. I., Naumann, S., Kelih, E., Rovenchak, A., Overbeck, A., Sanada, H., Smith, R., Čech, R., Mohanty, P., Wilson, A., Altmann, G. (2013). Word length: aspects and languages. In Köhler, R., Altmann, G. (eds.) Issues in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 224-281.
 • Čech, R., Popescu, I. I., Altmann, G. (2013). Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review, 4-21.
 • Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2012). Some geometric properties of Slovak poetry. Journal of Quantitative Linguistics. 19(2), 121-131.
 • Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2012). Some characterizations of Slovak poetry. In Naumann, S., Grzybek, P., Vulanović, R., Altmann, G. (Eds.), Synergetic Linguistics. Text and Language as Dynamic Systems. Wien: Praesens, 187-196.
 • Čech, R., Altmann, G. (2011). Problems in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag.
 • Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2011). The Lambda structure of Texts. Lüdenscheid: RAM-Verlag.
 • Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2011). Vocabulary richness in Slovak poetry. Glottometrics, 22, 62-72.
 • Čech, R., Popescu, I. I., Altmann, G. (2011). Word length in Slovak poetry. Glottometrics, 22, 44-56.
 • Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2011). On stratification in poetry. Glottometrics, 21, 54-59.
 • Popescu, I. I., Mačutek, J., Kelih, E., Čech, R., Best, K. H., Altmann, G. (2010). Vectors and Codes of Text. Lüdenscheid: RAM-Verlag.
 • Popescu, I. I., Čech, R., Altmann, G. (2010). Structural conservatism and innovation in texts. Glottotheory, 3/2, 43-64.

Článek je volně dostupný na https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09296174.2021.1902057

O životě a výzkumu Gabriela Altmanna si můžete také přečíst na české Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Altmann