Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 19

Co právě dělám? Kromě posudků, státnic a zkoušení přináší květen a červen více času na vlastní výzkum. Na naší katedře se za poslední roky stalo samozřejmostí, že kolegyně a kolegové badatelsky spolupracují. Takže i já mám v různém stupni promýšlení a rozpracování několik společných témat. Těší mě, že se do výzkumu daří zatáhnout i šikovné studentky a studenty, a to nejen doktorského studia. Radost mi taky přineslo, jak se rozběhlo studium Bc. a NMgr. programu Čeština pro cizince a jak skvělí čeští studenti po celý rok pomáhali svým zahraničním kolegům se studiem, když kvůli pandemii byli odříznuti od běžného kontaktu s češtinou. A i když pozice vedoucího katedry s sebou nese spoustu nezáživné agendy, i tady se na jaře podařily některé věci – nástup nové kolegyně Michaely Němcové (čeština pro cizince) a nové sekretářky Lucie Malíkové a předání funkce tajemnice Tereze Klemensové.

Podletí a léto znamená i více času na čtení. Nastavil jsem si to tak, že u odborných monografií, které si chci opravdu přečíst a promyslet, se nabídnu, že napíšu recenzi – člověk má nad sebou bič termínu odevzdání a současně čte mnohem pečlivěji a kritičtěji. Aktuálně se s kolegyní Terezou Klemensovou chystáme na knížku Place-Name Politics in Multilingual Areas. Ale bohemista musí číst i beletrii. Na nočním stolku mám Pochod Radeckého a Cestu do Ruska od Josefa Rotha a čeká mě hromádka knížek s „podnikatelskou“ tematikou – což je současně i část výzkumu, k němuž jsme byli s mou nejoblíbenější spoluautorkou – ženou Janou – přizváni – takže Botostroj, Lidé na křižovatce a další.

Když kvetou kaštany, je už opravdu hezky. Takže každou volnou chvilku jsme s rodinou venku. Předškolačka Františka propadla kolu a díky Toníkovi jsem s kočárkem za poslední rok prošel celou Ostravu. Auto nemáme a čím jsem starší, tím víc si užívám zkušenost chodce – pachy míst, pěšinky, potkávání se, jazyková krajina… Chůze prostě přináší svobodu, o aspektech zdravotních a ekologických nemluvě😊. A když si opravdu v klidu potřebuju něco promyslet, nebo naopak nemyslet a vypnout, sednu na kolo a vyrazím do Poodří, k Bohumínu nebo k Frýdku.

Léto budiž pozdraveno a pochváleno! Přeju všem úspěšné zkouškové a slunečné prázdniny!! A těším se, až se osobně setkáme v září!!!

Jaroslav David


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/