Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Jména řek v textu – prezentace na 17. konferenci HG

V rámci 17. historickogeografické konference (2021, on-line) na téma „Živá voda v dějinách“ byl prezentován i ostravský onomastický příspěvek „Stříbropěnná, rozběsněná, stará – jména řek v textu“ (David – Klemensová – Kovářová), který se zaměřil na to, jak jsou hydronyma vnímána v současnosti. Všechny konferenční příspěvky jsou dostupné zde.