Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Ampelonyma, nautonyma, skionyma… – Korpusová studie mapující reálné používání onomastické terminologie

V č. 1 (roč. 72, 2021) slovenského Jazykovedného časopisu vyšla studie Jaroslav Davida, Terezy Klemensové a Michala Místeckého Věda mnoha jmen:
onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
. Prvotním impulsem k jejímu napsání byla „terminologická hyperkreativita“, kterou se vyznačuje většina onomastických studií v prostoru střední a východní Evropy.

Abstract: The contribution focuses on the use and collocation analysis of basic notions
linked to the field of onomastics, including those that are specialized (e.g., “proprium”,
“anthroponym”, “toponym”, “chrematonym”, etc.) and the ones that are commonly used
(e.g., “proper name/naming”). In the latter case, attention will be paid to whether these terms
are connected to onomastic contexts. In general, the research analyses sources where the
lemmata are used, including their typical surroundings. The goal of the paper is to show how
the public perceives onomastics, whether it is familiar with its key terms. The analysis is
based on the data of the Czech National Corpus, version 8, opinion-journalism texts.
Key words: onomastics, corpus, terminology, text analysis, proper name, anthroponym,
toponym