Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Z centra na periferii a zase zpět aneb Lingvisté rádi chodí

Během adaptačního dne (14. 9. 2021) se studenti seznámili nejen s vyučujícími a budoucími spolužáky, ale formou kvízů a krátkých vstupů také s badatelskými tématy katedry (onomastika, jazyková krajina, korpusová lingvistika).