Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

M. Místecký a L. Radková publikovali článek v časopisu Český jazyk a literatura

V posledním čísle didaktického časopisu Český jazyk a literatura (roč. 72/2021–2022, č. 3) vyšla studie Michala Místeckého a Lucie Radkové s názvem Aktivní v popisu: Poznámky ke stylu žákovských slohových prací.