Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Radku Čechovi vyšla kapitola v knize Diachronic Slavonic Syntax

V kolektivní monografii Diachronic Slavonic Syntax: Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax publikoval Radek Čech společně s brněnskými kolegy Pavlem Koskem a Olgou Navrátilovou kapitolu The influence of the Latin Vulgate on the word order of pronominal enclitics in the 1st edition of the Old Czech Bible. Kniha vyšla v nakladatelství De Gruyter Mouton, editory jsou Imke Mendoza a Sandra Birzer.

Více informací najdete na https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110651331/html?lang=en