Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Monotematické číslo Acta onomastica s ostravskými příspěvky

Druhé číslo Acta onomastica (ročník 63, 2022) věnované tématu nevědecké etymologie vlastních jmen přináší také mezioborovou studii Jaroslava Davida a Jany Davidové Glogarové nazvanou Heraldická reprezentace obce a nevědecká etymologie toponym. Kromě toho v čísle najdete také dvě ostravské recenze – Jaroslav David se zabýval nymburským a žateckým uličníkem a Tereza Klemensová recenzovala monografii Martiny Ptáčníkové Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem: kapitoly z pražské toponymie.