Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2023

Přihlaste se a prezentujte výzkum ročníkové, bakalářské, diplomové či jiné práce a soutěžte na

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCI 2023 pořádané společně katedrou českého jazyka a katedrou české literatury a literární vědy, která se uskuteční ve čtvrtek 30. 3. 2023 v S-zóně (2. patro budovy Univerzitní knihovny).

Nejlepší příspěvky budou odměněny.

Přihlášky s jazykovědnými tématy posílejte na kristyna.kovarova@osu.cz nejpozději do neděle 12. 3. 2023. Do přihlášky prosím uveďte své jméno a příjmení, obor, ročník studia, e-mail, název příspěvku a stručnou anotaci na 3–5 řádků. Maximální délka příspěvku je 15 minut.

Součástí Studentské vědecké konference bude i doktorandský Verkštat. V rámci nesoutěžních vystoupení budou představeny témata a dílčí výzkumy/výstupy z dizertačních prací doktorandek katedry českého jazyka.

Může jít o obrázek 2 lidem a textu